Γνώση άνευ αγάπης….

Γνώση άνευ αγάπης καθίσταται πανουργία και μιαρότητα. Μιαρός και παμμίαρος όστις γνωρίζει μη αγαπητικά αλλά εκκεντρικά και μονόπλευρα. Σπο

Περισσότερα

Ώρα περασμένη…

Ώρα περασμένη... Απόλυτη εξωτερική τάξη και συνάμα, αφορμή για εσωτερική αταξία, "τρικυμία εν κρανίω" ως έλεγε ο Ουγκό. Όταν ήμουν

Περισσότερα

Επαινετή Έρωτα…!

"Επαινετή Έρωτα! Εμπρεσσιονισμός και εξ-πρεσσιονισμός είναι συνοδοιπόροι, σχεδόν ταυτίζονται στην απλωτική σου απόκεντρη αύρα. Θυμίζουν τα από

Περισσότερα