Μνήσθητι ημών Κύριε

Υπό Δημητρίου Π. Λυκούδη Θεολόγου – Φιλολόγου, Υπ. Δρος Παν/μίου Αθηνών Αρχές Νοεμβρίου. Η ώρα είναι οκτώ το πρωί. Κάθομαι σε ένα από

Περισσότερα

Πορφύριος ο Μίμος

  Δημητρίου Π. Λυκούδη, Θεολόγου – Φιλολόγου, Υπ. Δρος Παν/μίου Αθηνών Έφεσος 270 μ.Χ. επί βασιλέως Αυρηλιανού. Θεάματα, αγώνες, παρα

Περισσότερα