Θαλασσινός απόηχος…

Θαλασσινός απόηχος! Ανασεμιά μυρίζει, ένα με τη γεύση σου, αφρίζει, κιότεψε να ξανοιχτεί σε θάλασσες βαριές. Λησμόνησε πως έχει καταστε

Περισσότερα