Κυρία Θεοτόκε…

  Κυρία Θεοτόκε, Εσείς πάντοτε το καύχημα και η ελπίς μου! Εσείς η παραμυθία, η βακτηρία μου στις κατηγορίες και λοιδορίες των μ

Περισσότερα