Αγαπημένη μου…

Αγαπημένη μου,        Ώρες και ώρες δε μοιάζουν μεταξύ τους. Ωσάν και οι άνθρωποι! Δύσκολα λόγο να τηρήσουν, εύκ

Περισσότερα