Μόνο να ήξερες…

      Μόνο να ήξερες όλες εκείνες τις νύχτες που σε αναζήτησα! Και μόνο αυτό αρκεί, αγάπη να προσδώσει μέσα στην ισχνή και απ

Περισσότερα