«Νύχτες Αξημέρωτες»

Τα βράδια έβλεπα καλύτερα! Όταν πέφτει το σκοτάδι, οι άνθρωποι φαίνονται καθαρότεροι, λιγότερο ανέντιμοι, λιγότερο απάνθρωποι ομοιάζουν. Μα

Περισσότερα