Πολικός αστέρας

     Το αστέρι που βρίσκεται κοντά στο βόρειο πόλο του Ουρανού, γι΄ αυτό και μας βοηθάει να βρίσκουμε τα 4 σημεία του ορίζον

Περισσότερα