«Απελθών απήγξατο, Ιούδας ο δούλος και δόλιος». Νέα δημοσίευση του Δημητρίου Π. Λυκούδη στην έντυπη εφημερίδα «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» [13/04/2017].

"ΑΠΕΛΘΩΝ ΑΠΗΓΞΑΤΟ, ΙΟΥΔΑΣ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΣ"  στην εφημερίδα "ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ" αρ. φύλλου 051, Πέμπτη 13 Απριλίου 2017, σελ 4

Περισσότερα