Επιτρέπεται να δίνουμε ρουχισμό και άλλα προσωπικά αντικείμενα στον ιερέα για να τα «διαβάσει» και να τα τοποθετήσει κάτω από την Αγία Τράπεζα για ευλογία;

      Φθάσαμε και σε αυτό το σημείο. Μία επιδερμική, ταχυδακτυλουργική επαφή και σχέση με την όλη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας

Περισσότερα