Ιεροί Ναοί που πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Ρέντη Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Κυνηγού επί της Βουλιαγμένης Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Γέρακα Ιερός Ναός

Περισσότερα