Ποια είναι η σωστή τάξη που πρέπει να τηρούν ιερείς και ιεροψάλτες κατά τον Ν’ ψαλμό, ευθύς αμέσως μετά την ανάγνωση του εωθινού Ευαγγελίου της Κυριακής;

   Πρόκειται για ένα ακόμη ζήτημα λειτουργικής και τελετουργικής τάξης. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι τηρούμε σχολαστικά και άβουλα όσα

Περισσότερα