Ποια είναι η σωστή χρονική στιγμή ζώσης σταυροειδώς του οραρίου του διακόνου, κατά τη διάρκεια τελέσεως της Θείας Λειτουργίας;

     Ο διάκονος, πέρα από τα το στιχάριο (1) και τα επιμάνικα, φέρει ως ιερό άμφιο και το «οράριο» (2). Πρόκειται για μια στενόμακρ

Περισσότερα