Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Νεκταρίου Πενταπόλεως, Φιλουμένου Αγιοταφίτου και Αγίων Πατέρων στον Ι.Ν. Αγίου Μάρκου Ευγενικού Κάτω Πατησίων

Τεμάχιο εκ των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Νεκταρίου Πενταπόλεως, Φιλουμένου Αγιοταφίτου και Αγίων Πατέρων τίθενται σε προσκύνηση στον Ιερό Να

Περισσότερα