Άγιοι Τρεις Ιεράρχες

Προστάτες των εκπαιδευτικών, μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών Η μνήμη μου τους τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου    Επί Αλεξίου

Περισσότερα