Άγιος Τρύφων

Προστάτης αγροτών και αμπελουργών Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο την 1η Φεβρουαρίου    Ο Άγιος γεννήθηκε στη Φρυγία της Μικράς Ασ

Περισσότερα