Είπε Γέρων…!

Είπε Γέρων:  «Όσο πνευματικότερος είναι ο άνθρωπος, τόσο λιγότερα δικαιώματα ζητάει από αυτή τη ζωή».

Περισσότερα