Άγιος Χαράλαμπος

Προστάτης των μαρμαράδων Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Φεβρουαρίου    Ο Άγιος Χαράλαμπος γεννήθηκε και έζησε στη Μαγνησί

Περισσότερα