Είπε Γέρων…!

Είπε Γέρων:  «Όσο πνευματικότερος είναι ο άνθρωπος, τόσο λιγότερα δικαιώματα ζητάει από αυτή τη ζωή».

Περισσότερα

Άγιος Τρύφων

Προστάτης αγροτών και αμπελουργών Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο την 1η Φεβρουαρίου    Ο Άγιος γεννήθηκε στη Φρυγία της Μικράς Ασ

Περισσότερα