Ἡ Ἁγία Ἀκυλίνα

Ἔζησε τὸν 3ο αἰῶνα μ.Χ., στὰ χρόνια του Διοκλητιανοῦ. Παλαιστίνια στὴν καταγωγή, βαπτίσθηκε σὲ ἡλικία πέντε ἐτῶν ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Εὐθάλιο. Ὁ πατέρας

Περισσότερα