Ποια η «λειτουργική αναγκαιότητα» της ανάγνωσης των ποιμαντορικών εγκυκλίων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας;

Δ. Λυκούδης Το πρόβλημα - αν τελικά είναι πρόβλημα - εστιάζεται στα μεγάλα ενοριακά κέντρα των μεγαλουπόλεων. Στα χωριά είναι διαφορετικές οι ανάγκ

Περισσότερα

Ερωτηματικά για την εμπλοκή των ΕΑΣ σε πρόγραμμα ανακατασκευής ΤΟΜΑ BMP-1 που θα καταλήξουν στην Αίγυπτο

Στις 8 Αυγούστου, η ΕΑΣ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση Τύπου: «ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΤΩΝ ΕΑΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Τ/Θ ΟΧΗΜΑΤΩΝ BMP-1 ΓΙΑ ΤΗΝ

Περισσότερα