Ο Όθωνας είπε στα ελληνικά το «Πάτερ Ημών» και ξεψύχησε. Πως πέθανε στη Γερμανία ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας πέντε χρόνια μετά την έξωσή του από τον θρόνο

26 Ιουλίου 1867, ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας πεθαίνει στη Βαμβέργη στη βόρεια Βαυαρία. Λίγες ημέρες πριν είχε επισκεφτεί ένα χωριό έξω από το Μπάμ

Περισσότερα