Άγιος Ελλάδιος

Εορτάζει στις 27 Μαΐου εκάστου έτους Έλαιον Ελλάδιος ιερωσύνης, Αίματι συνέμιξε του μαρτυρίου. Εικάδι εβδομάτη Ελλάδιον έκτανε πυγμή. Βιογραφία

Περισσότερα