Άγιοι Ηλιόφωτοι

Εορτάζει στις 13 Ιουλίου εκάστου έτους Άγιοι που εορτάζουν: Άγιος Ηλιόφωτος , Άγιος Επαφρόδιτος Ο Ηλιόφωτος, Άγιος Αμμώνιος Ο Ηλιόφωτος, Άγιος Χουλ

Περισσότερα