ΡΗΣΕΙΣ ΣΟΦΩΝ

Ο Θαλής ο Μιλήσιος, ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, δεν νυμφεύθηκε ποτέ του. Στις παρακλήσεις της μητέρας του, συνήθιζε να λέγει: -

Περισσότερα