Άγιος Λούππος

Εορτάζει στις 23 Αυγούστου εκάστου έτους Βιογραφία Για τον Άγιο αυτό δεν αναφέρεται πουθενά βιογραφικό του υπόμνημα στους Συναξαριστές. Μόνο στον

Περισσότερα