ΑΡΘΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

Διαβάζεται Εξόδιος Ακολουθία σε αβάπτιστα βρέφη; Μια ορθόδοξη προσέγγιση

Του Δημητρίου Λυκούδη, θεολόγου

Σχετικά με όσα γράφονται και διαδίδονται εσχάτως στο διαδίκτυο περί τελέσεως ή μη, εξοδίου Ακολουθίας σε αβάπτιστα βρέφη, αλλά και τελέσεως του μυστηρίου της Βαπτίσεως ενώ αυτά είναι νεκρά (!!!), καταθέτω τα κάτωθι:

1) Τα Μυστήρια της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας λειτουργούν και τελούνται σε ζωντανούς οργανισμούς, ουχί σε κεκοιμημένους.

2) Η Εξόδιος Ακολουθία δεν είναι μυστήριο. Εάν πρόκειται για αβάπτιστο βρέφος, μπορεί κατ᾿ Οικονομίαν να τελεστεί με τ᾿ όνομα που έλαβε το βράφος κατά την ημέρα της Ονοματοδοσίας του ή, εν γένει, κατά την ημέρα του Σαραντισμού του.

3) Υπάρχουν ειδικές ευχές, ως μέρος της Εξοδίου Ακολουθίας, που διαβάζονται σε βρέφη αβάπτιστα, και οι οποίες συνηθίζονται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Όπως και να έχει, σε τέτοια ζητήματα, πάντοτε, ακολουθούμε όσα επιτάσσει η Ι. Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Εν τέλει, η αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας μάς διδάσκει ότι αυτά τα βρέφη που, στην ουσία, άμεσα ή έμμεσα έχουν μαρτυρικό θάνατο, λογίζονται ως σεσωσμένοι στον Ουράνιο Θρόνο της Παναγίας Τριάδος και, μάλιστα, ως έλεγε ο Γέρων Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης, «πηγαίνουν με το express στον Παράδεισο, χωρίς καθυστερήσεις».

Κοινωνική Δικτύωση

Comment here