ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΓΟΝΟΙ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΟΙ

 Η πορεία ενός
εκάστου αποτελεί μια συνοδοιπορία στη μετοχή και στη μέθεξη της
ορθόδοξης πνευματικότητας. Ζω σημαίνει συμμετέχω ενεργά στην απλούστευση
του κόσμου, ουχί απλά στην ωραιοποίησή του, αλλά στην αγαπητική
μετουσίωση και μεταμόρφωσή του σε έναν κόσμο πλέον ανθρώπινο, αληθινό,
στην ουσία και ολότητα χριστοκεντρικό. Μια πορεία, μια ένθερμη και
απόλυτα έμπονη προσπάθεια που δύναται ο αναγνώστης να συναντήσει στα
δοκίμια του παρόντος τόμου. Μια πορεία ζωής και συνάντησης!
Κοινωνική Δικτύωση