Πώς θα καταβληθεί το επίδομα 600 ευρώ στους επιστήμονες Από 9 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων τηλεκατάρτισης

Υπογράφτηκε και αναρτήθηκε η δημόσια πρόσκληση για το ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για τους πληττόμενους από τον κορονοϊό επιστημο

Περισσότερα