Αγία Ταβιθά

Εορτάζει στις 25 Οκτωβρίου εκάστου έτους Πού σοι, Ταβιθά, Πέτρος; ει γαρ ην πάλιν, Ήγειρεν αν σε και θανούσαν ως πάλαι. Βιογραφία «Αυτή ην πλήρη

Περισσότερα