Ἡ Ἁγία Ἀκυλίνα

Ἔζησε τὸν 3ο αἰῶνα μ.Χ., στὰ χρόνια του Διοκλητιανοῦ. Παλαιστίνια στὴν καταγωγή, βαπτίσθηκε σὲ ἡλικία πέντε ἐτῶν ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Εὐθάλιο. Ὁ πατέρας

Περισσότερα

Ἡ Ἁγία Ἐλικωνίδα

Εορτάζει 28 Μαΐου εκάστου έτους Ἔζησε στὰ χρόνια του βασιλιᾶ Γορδιανοῦ τοῦ Γ´, στὰ μέσα τοῦ 3ου μ.Χ. αἰῶνα (238-244). Ἦταν Θεσσαλονικιὰ ἀλλὰ μ

Περισσότερα

Ὁ Ὅσιος Παχώμιος

  Εορτάζει 15 Μαΐου εκάστου έτους Ἡ Ἄνω Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου εἶναι ὁ τόπος ὅπου γεννήθηκε ὁ Παχώμιος ἀπὸ γονεῖς εἰδωλολάτρες, τὸ 292 μ.Χ.

Περισσότερα

Ἡ Ἁγία Γλυκερία

  Εορτάζει 13 Μαΐου εκάστου έτους Γεννήθηκε στὴν Τραϊανούπολη τὸν 2ο αἰῶνα μ.Χ., ὅταν αὐτοκράτωρ ἦταν ὁ Ἀντωνῖνος. Ἡ Γλυκερία ἦταν χριστι

Περισσότερα

Οσία Αναστασία Πατρικία

Εορτάζει 10 Μαρτίου εκάστου έτους Καταγόταν ἀπὸ εὐγενεῖς καὶ πλούσιους γονεῖς καὶ ἦταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θεοφοβούμενες κόρες τοῦ Βυζαντίου, στ

Περισσότερα